จบครบเรื่องเที่ยวบินดอนเมือง-อุดรในบทความเดียว!

“จะบินจากดอนเมืองไปอุดรต้องรู้อะไรบ้าง?” จังหวัดอุดรธานี ตั้งอยู่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย เป็นจังหวัดที่มีประวัติศาสตร์ยาวนาน และเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุดรธานีมีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจมากมาย เช่น พิพิธภัณฑ์เมืองอุดรธานี หอแก้วเมืองอุดรธานี อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย สวนสาธารณะหนองประจักษ์ศิลปาคม เป็นต้น

ดอนเมืองไปอุดร

การเดินทางจากสนามบินดอนเมืองสู่จังหวัดอุดรธานี มีให้เลือกหลายวิธี หนึ่งในวิธีที่ได้รับความนิยมมากที่สุดคือการเดินทางโดยเครื่องบิน ซึ่งใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง

สายการบิน

สายการบินที่ให้บริการเที่ยวบินจากดอนเมืองสู่จังหวัดอุดรธานี ได้แก่

 • ไทยแอร์เอเชีย (เที่ยวบิน DD701, DD703, DD705, DD707, DD709, DD711, DD713, DD715, DD717)
 • นกแอร์ (เที่ยวบิน DD901, DD903, DD905, DD907, DD909, DD911, DD913, DD915, DD917)
 • ไทยไลอ้อนแอร์ (เที่ยวบิน SL701, SL703, SL705, SL707, SL709, SL711, SL713, SL715, SL717)

ตารางเวลา

เที่ยวบินจากดอนเมืองสู่จังหวัดอุดรธานี มีให้บริการทุกวัน เที่ยวบินออกเดินทางตั้งแต่เช้าตรู่ไปจนถึงช่วงเย็น

ราคา

ราคาตั๋วเครื่องบินจากดอนเมืองสู่จังหวัดอุดรธานี ขึ้นอยู่กับสายการบินและช่วงเวลาที่เดินทาง โดยราคาเริ่มต้นที่ประมาณ 1,000 บาท

ขั้นตอนการจองตั๋วเครื่องบิน

 • เว็บไซต์ของสายการบิน
 • แอปพลิเคชันของสายการบิน
 • เว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของตัวแทนจำหน่ายตั๋วเครื่องบิน

ขั้นตอนการเช็คอิน

ผู้โดยสารสามารถเช็คอินล่วงหน้าได้ทางเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของสายการบิน โดยผู้โดยสารจะต้องแสดงเอกสารการเดินทาง ได้แก่ บัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทาง และตั๋วเครื่องบิน

ขั้นตอนการขึ้นเครื่อง

ผู้โดยสารจะต้องแสดงเอกสารการเดินทาง ได้แก่ บัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทาง และตั๋วเครื่องบิน ให้กับเจ้าหน้าที่ตรวจบัตรโดยสาร

ข้อดีและข้อเสีย

ข้อดี

 • ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง รวดเร็วและสะดวก
 • มีให้เลือกหลายสายการบิน
 • มีเที่ยวบินให้บริการทุกวัน

ข้อเสีย

 • ราคาตั๋วเครื่องบินอาจสูงกว่าการเดินทางด้วยวิธีอื่น

ข้อควรระวัง

 • ควรเผื่อเวลาในการเดินทาง เนื่องจากสภาพการจราจรอาจทำให้การเดินทางล่าช้า โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลหรือวันหยุดยาว
 • ควรศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับเส้นทางและค่าใช้จ่ายในการเดินทางล่วงหน้า เพื่อให้สามารถตัดสินใจเลือกสายการบินและเที่ยวบินที่เหมาะสมกับความต้องการและงบประมาณ
 • ควรตรวจสอบสภาพอากาศและสภาพการจราจรก่อนเดินทาง เพื่อป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้น เช่น เที่ยวบินยกเลิกหรือล่าช้า
 • ควรเตรียมเอกสารการเดินทางให้พร้อม เช่น บัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทาง และตั๋วเครื่องบิน
 • ควรแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย เพื่อไม่ให้เป็นการรบกวนผู้โดยสารท่านอื่น
 • ควรปฏิบัติตามกฎระเบียบของสายการบินอย่างเคร่งครัด

การเดินทางจากดอนเมืองสู่จังหวัดอุดรธานีโดยเครื่องบินเป็นวิธีที่รวดเร็วและสะดวก เหมาะสำหรับผู้ที่ไม่มีเวลามากในการเดินทางไปท่องเที่ยวจังหวัดอุดรธานี