6 ขั้นตอนวางแผนเกษียณ หากเริ่มได้ไว ชีวิตบั้นปลายสุขสุดๆ แน่นอน!

ใครว่าเรื่องเกษียณเป็นเรื่องไกลตัว ยิ่งถ้าใครอยากจะเกษียณอายุได้เร็ว จะต้องมีขั้นตอนวางแผนเกษียณอย่างรอบครอบ เพราะช่วงวัยเกษียณ เป็นช่วงเวลาที่เราสามารถทำอะไรใหม่ๆ ยิ่งถ้าไม่ต้องกังวลกับเรื่องค่าใช้จ่ายด้วยแล้ว ก็จะทำให้คุณสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขมากยิ่งขึ้น

ขั้นตอนวางแผนเกษียณ

แล้วเราควรมีขั้นตอนวางแผนเกษียณอย่างไรดี? 

อย่างที่บอกไปว่า การวางแผนเกษียณเป็นสิ่งสำคัญที่ทุกคนควรทำ เพราะจะช่วยให้เรามีเงินใช้อย่างเพียงพอในช่วงบั้นปลายชีวิต เพราะเมื่อไม่สามารถหารายได้จากการทำงานอีกแล้ว ขั้นตอนวางแผนเกษียณจึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง โดยคุณสามารถใช้วิธีเหล่านี้ในการวางแผนเกษียณได้ คือ 

1. กำหนดเป้าหมายเงินออม

ขั้นตอนแรกคือการกำหนดเป้าหมายเงินออม โดยคำนวณจากค่าใช้จ่ายที่ต้องการใช้หลังเกษียณ บวกกับเงินสำรองฉุกเฉิน ตัวอย่างเช่น หากต้องการใช้เงินเดือนละ 50,000 บาทหลังเกษียณ และต้องการมีเงินสำรองฉุกเฉิน 1 ล้านบาท เป้าหมายเงินออมของเราคือ 50,000 x 12 + 1,000,000 = 6,000,000 บาท

2. ตรวจสอบเงินออมที่มีอยู่

สำรวจว่าปัจจุบันเรามีเงินออมเพื่อเกษียณจากอะไรบ้าง เช่น บัญชีเงินฝาก เงินทุนประกันสังคม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ประกันออมทรัพย์ หรือเงินลงทุนในหุ้น และกองทุนรวมต่างๆ การตรวจสอบเงินออมที่มีอยู่ก็เพื่อให้เราสามารถคำนวณได้ว่า ยังขาดเงินที่ต้องออมเพิ่มอีกเท่าไหร่

3. วางแผนการลงทุน

อีกหนึ่งขั้นตอนวางแผนเกษียณที่ควรทำอย่างมากก็คือ การนำเงินออมไปลงทุนเพื่อสร้างผลตอบแทนให้เติบโต เพื่อที่เราจะได้มีเงินใช้อย่างเพียงพอในอนาคต การลงทุนมีหลายประเภท เช่น การลงทุนในหุ้น การลงทุนในกองทุนรวม การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ หรือการลงทุนในทองคำ การเลือกประเภทการลงทุนที่เหมาะสมขึ้นอยู่กับระดับความเสี่ยงที่เรารับได้

4. ปรับลดรายจ่าย

การลดรายจ่ายจะช่วยให้เราออมเงินได้มากขึ้น เราสามารถเริ่มต้นจากการลดรายจ่ายที่ไม่จำเป็น เช่น ค่ากาแฟ ค่าขนม ค่าโทรศัพท์ ค่าเน็ตรายเดือน เป็นต้น

5. หารายได้เสริม

หากเราออมเงินไม่ทันตามเป้าหมาย เราสามารถหารายได้เสริมเพื่อเพิ่มเงินออมได้ รายได้เสริมสามารถทำได้หลากหลายวิธี เช่น ทำงานพาร์ทไทม์ รับจ้างทำของออนไลน์ หรือลงทุนทำธุรกิจเล็กๆ น้อยๆ

6. ทบทวนแผนการลงทุนสม่ำเสมอ

สถานการณ์ทางเศรษฐกิจและเงินเฟ้ออาจเปลี่ยนแปลงได้ ดังนั้นเราควรทบทวนแผนการลงทุนของเราอย่างสม่ำเสมอ เพื่อปรับแผนการลงทุนให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน

เคล็ดลับการวางแผนเกษียณให้ประสบความสำเร็จ

  • เริ่มวางแผนตั้งแต่เนิ่นๆ ยิ่งเริ่มวางแผนเร็วเท่าไหร่ ก็ยิ่งมีโอกาสบรรลุเป้าหมายได้มากขึ้น
  • กำหนดเป้าหมายที่ชัดเจน เป้าหมายที่ชัดเจนจะช่วยให้เรามุ่งมั่นออมเงินและลงทุน
  • วางแผนการลงทุนอย่างรอบคอบ เลือกประเภทการลงทุนที่เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงที่เรารับได้
  • ปรับลดรายจ่าย การลดรายจ่ายจะช่วยให้เราออมเงินได้มากขึ้น
  • หารายได้เสริม หากเราออมเงินไม่ทันตามเป้าหมาย เราสามารถหารายได้เสริมเพื่อเพิ่มเงินออม
  • ทบทวนแผนการลงทุนสม่ำเสมอ สถานการณ์ทางเศรษฐกิจและเงินเฟ้ออาจเปลี่ยนแปลงได้ ดังนั้นเราควรทบทวนแผนการลงทุนของเราอย่างสม่ำเสมอ

ขั้นตอนวางแผนเกษียณเป็นสิ่งสำคัญที่ทุกคนควรทำตั้งแต่อายุยังน้อย เพื่อที่เราจะได้มีเงินใช้อย่างเพียงพอและมีความสุขในช่วงบั้นปลายชีวิต ที่สำคัญอย่าลืมลงทุนในเรื่องของความคุ้มครองด้านค่ารักษาพยาบาลอย่างการซื้อประกันต่างๆ เอาไว้ เพราะเราไม่อาจรู้ได้เลยว่าในอนาคต จะเกิดอะไรขึ้น แต่หากมีประกันช่วยแบ่งเบาค่าใช้จ่ายในเรื่องนี้ ก็จะช่วยให้คุณอุ่นใจกับการใช้ชีวิตมากยิ่งขึ้น