เจ้าของรถต้องรู้ ทำประกันรถชั้น 1 ที่ไหนดีเลือกจากอะไรบ้าง

แม้ว่ากฎหมายจะไม่ได้บังคับให้ทำประกันรถยนต์ภาคสมัครใจ หรือที่เราเรียกกันว่าประกันชั้น 1, 2, 3 แต่หลากคนก็เลือกที่จะทำประกันรถยนต์เอาไว้เพื่อความอุ่นใจ เพราะประกันรถยนต์ภาคบังคับ หรือที่เราเรียกกันว่า พ.ร.บ. นั้น ไม่เพียงพอต่อความต้องการ ซึ่งหลายคนก็เลือกทำประกันชั้น 1 แต่เราจะทำประกันรถชั้น 1 ที่ไหนดี เราจะมีเกณฑ์หรือวิธีเลือกอย่างไรบ้าง ไปดูกันเลย

ทำประกันรถชั้น 1 ที่ไหนดี

ราคา 

แน่นอนว่าหลายคนเลือกเหตุผลด้านราคามาเป็นเกณฑ์ตัดสินใจแรกของการคิดว่าจะทำประกันรถยนต์ชั้น 1 ที่ไหนดี เพราะประกันชั้น 1 แต่ละที่ก็จะมีเงื่อนไขต่าง ๆ ที่ใกล้เคียงกัน ไม่ว่าจะเป็นความคุ้มครอง หรือว่าวงเงิน หลายคนจึงนำเหตุผลด้านราคามาเป็นเกณฑ์แรกในการตัดสินใจว่าควรจะทำประกันรถชั้น 1 ที่ไหนดีนั่นเอง 

สำหรับประกันรถยนต์ชั้น 1 ในปัจจุบันจะมีราคาตั้งแต่ 8,000-9,000 บาท ไปจนถึงราคา 15,000-30,000 บาท ซึ่งก็อาจจะพุ่งสูงกว่านั้น หากว่ารถยนต์ที่ทำประกันมีมูลค่าสูงขึ้นไปอีก ซึ่งเราเลือกประกันชั้น 1 การเปรียบเทียบราคาก็เป็นตัวเลือกที่หลายคนใช้ในการตัดสินใจ 

วงเงินความคุ้มครอง 

สำหรับใครที่ค่อนข้างละเอียดรอบคอบ ก็อาจจะเปรียบเทียบวงเงินความคุ้มครองเป็นตัวตัดสินว่าจะทำประกันรถชั้น 1 ที่ไหนดี โดยจุดที่ต้องพิจารณาคือ วงเงินความคุ้มครองสูงสุดที่จ่ายเมื่อรถของเราไม่สามารถใช้งานได้อีกต่อไป นอกจากนี้การดูค่ารักษาพยาบาล และความคุ้มครองอื่น ๆ เปรียบเทียบก็จะช่วยให้เราตัดสินใจได้ง่ายยิ่งขึ้น 

ด้วยเหตุนี้ นอกจากเรื่องราคาค่าเบี้ยประกันแล้ว เราควรจะเปรียบเทียบวงเงินความคุ้มครองด้วยว่า เท่ากันหรือไม่ เพื่อประกอบการพิจารณาว่าจะทำประกันรถชั้น 1 ที่ไหนดี 

เงื่อนไขการรับประกันต่าง ๆ 

นอกจากเรื่องราคาและความคุ้มครองแล้ว เราควรจะดูเงื่อนไขต่าง ๆ ของการรับประกัน ซึ่งยิ่งมีเงื่อนไขมากเท่าไร เราก็จะสามารถใช้เป็นส่วนลดได้ เช่น การระบุตัวคนขับ ซึ่งก็จะสามารถลดราคาค่าเบี้ยประกันไปอีก แต่อย่างไรก็ตาม เราควรจะมั่นใจว่าเราเป็นคนขับรถแต่เพียงผู้เดียว เพราะหากว่าคนอื่นขับรถของเราไปเกิดอุบัติเหตุขึ้นมา ประกันรถจะไม่คุ้มครองทันที คนที่ได้รับความเดือดร้อน หรือต้องรับผิดชอบก็ต้องเป็นเจ้าของรถอย่างเรานั่นเอง 

ผ่อนได้หรือไม่ 

สำหรับใครที่ไม่ต้องการจ่ายเงินก้อนใหญ่ในการทำประกัน เราขอแนะนำเจ้าที่สามารถผ่อนชำระได้แบบ 0% เพื่อสะดวกต่อการจัดการบัญชีค่าใช้จ่าย ไม่ให้ตึงมือจนเกินไปนัก ด้วยเหตุนี้หลายคนจึงนำเหตุผลในการผ่อนชำระได้หรือมาเป็นตัวตัดสินว่าจะทำประกันรถชั้น 1 ที่ไหนดี 

และอีกหลาย ๆ คนที่ไม่ได้ต้องการผ่อนค่าประกัน แต่อยากจะจ่ายให้จบ ๆ ไปเลย บางที่ก็สามารถให้เราใช้การจ่ายเต็มจำนวนมาเป็นส่วนลดในการชำระค่าเบี้ยประกัน 

ใครที่กำลังคิดว่าจะทำประกันรถชั้น 1 ที่ไหนดี ลองใช้หลัก 4 ข้อนี้มาช่วยพิจารณา