แนะนำหน่วยงานช่วยเหลือเด็กแต่ละภาคทั่วประเทศไทย 

154

อัตราปัญหาเด็กถูกทอดทิ้งในประเทศไทยสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมา เนื่องจากสาเหตุหลายประการ ไม่ว่าจะเป็น การขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องของการมีบุตร โดยเฉพาะพ่อแม่ที่เป็นวัยรุ่นผู้ซึ่งไม่มีวุฒิภาวะทางการศึกษาที่มากพอ หรือขาดความพร้อมในการมีครอบครัว เนื่องจากฐานะทางการเงินที่ไม่สามารถเลี้ยงดูบุตรได้ ตลอดจนถึงการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างครอบครัวในปัจจุบันและความบกพร่องทางร่างกายของเด็กที่เป็นสาเหตุหลักที่ทำให้เด็กไม่เป็นที่ต้องการของครอบครัว จนทำให้ถูกทอดทิ้งในที่สุด ซึ่งสิ่งเหล่านี้ล้วนก่อให้เกิดปัญหาต่างๆ ตามมา ทั้งปัญหาทางสังคมและปัญหาที่เกิดขึ้นกับเด็กโดยตรง

หน่วยงานช่วยเหลือเด็ก
ขอบคุณรูปภาพจาก  help.unicef.org/thailand

ทำให้ในปัจจุบันมีการก่อตั้งหน่วยงานช่วยเหลือเด็กอย่างมากมายในแต่ละภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศไทย ซึ่งหากคุณอยากเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเด็กในครั้งนี้ก็สามารถสอบถามหน่วยงานต่างๆ ที่เราได้รวบรวมมาไว้ตามด้านล่างนี้กันได้เลย

UNICEF (ยูนิเซฟ)

เชื่อว่าใครหลายคนน่าจะรู้จักและเคยได้ยินเกี่ยวกับหน่วยงานช่วยเหลือเด็กอย่าง ยูนิเซฟ กันมาบ้างแล้ว เนื่องจากองค์กรแห่งนี้เป็นหน่วยงานขนาดใหญ่ที่มีทีมงานจิตอาสาอยู่ทั่วโลก โดยพวกเขาจะให้การสนับสนุนและคอยช่วยเหลือเด็กยากไร้อย่างใกล้ชิด ไม่ว่าจะเป็น ปัญหาความเหลื่อมล้ำภายในสังคม, ปัญหาด้านการศึกษา, ปัญหาเด็กถูกทารุณ และถูกทอดทิ้งต่างๆ ด้วยการร่วมมือกับภาครัฐและเอกชนเพื่อให้การช่วยเหลือเป็นไปได้อย่างเต็มที่ อีกทั้งทีมงานของยูนิเซฟยังคอยมองหาวิธีในการแก้ไขปัญหาเพื่อปกป้องและคุ้มครองเด็กไทยทุกคนให้สามารถเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีศักยภาพมากยิ่งขึ้น

มูลนิธิอาสาพัฒนาเด็ก เชียงใหม่

สำหรับมูลนิธิอาสาพัฒนาเด็กเชียงใหม่ในภาคเหนือ เป็นองค์กรที่ก่อตั้งขึ้นเพื่อช่วยเหลือเด็กเร่ร่อนในจังหวัดเชียงใหม่โดยตรงด้วยการจัดทุนการศึกษาและจัดทำกิจกรรมค่ายต่างๆ ขึ้นมา เพื่อเป็นการพัฒนาและให้ความรู้กับน้องๆ ที่ไม่มีโอกาสได้ฝึกฝนทักษะอาชีพในด้านต่างๆ ซึ่งเรียกได้ว่าเป็นหน่วยงานช่วยเหลือเด็กที่น่ายกย่องเป็นอย่างมาก เพราะนอกจากจะช่วยให้น้องๆ สามารถเติบโตขึ้นมาได้อย่างมีคุณภาพแล้ว ยังช่วยลดปัญหาทางสังคมและเศรษฐกิจที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตได้อีกเช่นกัน

มูลนิธิอะมีรุลมุอ์มินีนเพื่อเด็กกำพร้า

อีกหนึ่งหน่วยงานช่วยเหลือเด็กอย่างมูลนิธิอะมีรุลมุอ์มินีนเพื่อเด็กกำพร้า เป็นองค์กรที่ตั้งอยู่ในภาคใต้ที่เล็งเห็นถึงความสำคัญของเด็กด้อยโอกาสในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ด้วยการสนับสนุนและช่วยเหลือเด็กกำพร้าในการให้ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการประกอบอาชีพในสาขาต่างๆ รวมไปถึงการเผยแพร่ความรู้ทางศาสนาอื่นๆ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาเด็กยากไร้เหล่านี้ให้มีชีวิตที่ดีมากยิ่งขึ้น ซึ่งหากใครสนใจและอยากเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือน้องๆ เหล่านี้ก็สามารถทำได้ด้วยตนเองผ่านช่องทางการประชาสัมพันธ์ขององค์กรได้โดยตรง

และนี่ก็เป็น 3 หน่วยงานช่วยเหลือเด็กแต่ละภาคทั่วประเทศไทยที่เราได้รวบรวมมาให้ทุกคนในวันนี้ หากใครต้องการให้ความช่วยเหลือก็สามารถติดต่อไปที่มูลนิธิได้เลย  เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการมอบโอกาสให้กับน้องๆ ผู้ยากไร้ให้สามารถเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีประสิทธิภาพและสามารถใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างเท่าเทียม