ทำความเข้าใจใบหักภาษี ณ ที่จ่าย หรือ 50 ทวิคืออะไร?

272

ในกลุ่มนักบัญชีหรือผู้ที่ทำงานเกี่ยวข้องกับรายรับรายจ่าย ต้องมีความรู้พื้นฐานและเข้าใจกับใบหักภาษี ณ ที่จ่าย หรือ 50 ทวิที่เรียกติดปากกันเป็นอย่างดีว่าคืออะไร แต่สำหรับใครหลายคนที่ไม่ได้อยู่ในแวดวงด้านการเงิน คงเคยได้ยินผ่านหูมาบ้างเล็กน้อยแต่แทบจะไม่ได้สนใจว่ามันคืออะไร ทำออกมาเพื่ออะไร และมีความสำคัญอย่างไร

50 ทวิคือ

สำหรับวันนี้เราจะมาอธิบายในฉบับที่เข้าใจง่ายและเห็นภาพได้ชัดเจนกับใบหักภาษี ณ ที่จ่าย หรือ 50 ทวิคืออะไร หากพร้อมแล้วตามมาดูไปด้วยกันเลย

ใบหักภาษี ณ ที่จ่าย หรือ 50 ทวิคืออะไร?

ใบหักภาษี ณ ที่จ่าย หรือ 50 ทวิ คือ หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามมาตรา 50 แห่งประมวลรักษฏากร พอบอกชื่อเสียงเรียงนามของใบดังกล่าวไปนั้น หลายคนคงนั่งเกาหัวแล้วยังคงไม่เข้าใจอยู่ดีว่ามันคืออะไรกันแน่ ซึ่งหากอธิบายแบบง่ายๆ เอาที่ใกล้ตัว คือ เอกสารที่ใช้สำหรับรับรองเงินและอ้างอิงตัวเลขเงินได้กับมูลค่าของภาษี ณ ที่จ่าย เมื่อถึงเวลาขอคืนภาษีกับกรมสรรพากรประจำปี ซึ่งถือว่าเป็นเอกสารสำคัญของผู้มีรายได้ทุกคนเป็นอย่างมาก

ผู้จัดทำใบหักภาษี ณ ที่จ่าย หรือ 50 ทวิ สามารถขอได้จากใคร?

ใบหักภาษี ณ ที่จ่าย หรือใบ 50 ทวิ สามารถขอได้จากผู้ที่จ่ายเงินให้กับคุณ ไม่ว่าจะเป็นเงินเดือน ค่าจ้าง เบี้ยเลี้ยง โบนัส ค่านายหน้า ค่าธรรมเนียม ค่าลิขสิทธิ์ เงินปันผล และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับรายจ่ายที่มีการหักภาษี โดยคุณต้องกรอกข้อมูลรายละเอียดลงในแบบฟอร์มเพื่อยืนยันตัวตน

ใบหักภาษี ณ ที่จ่าย หรือใบ 50 ทวิ จะได้รับเมื่อไหร่ 

หลังจากที่เข้าใจแล้วว่าใบหักภาษี ณ ที่จ่าย หรือใบ 50 ทวิคืออะไร และใครเป็นผู้จัดทำให้ มาต่อกันที่ได้รับตอนนั้น หรือคุณอาจจะได้รับแล้วแต่ไม่ได้สนใจ โดยหลักๆ แล้วใบดังกล่าวจะออกให้กับคุณเมื่อ

  • ได้รับทุกครั้งเมื่อมีการจ่ายเงินค่าจ้างในทุกรูปแบบที่มีการหักภาษี ณ ที่จ่าย
  • ได้รับในกรณีที่ซื้อของหรือใช้บริการต่างๆ กับทางร้านค้าและบริษัท แต่ต้องมีการแจ้งรายละเอียดข้อมูลในการออกใบหักภาษี

ซึ่งเงินของคุณที่ถูกหักภาษีจากบริษัทหรือผู้ว่าจ้างจะถูกนำไปรอจ่ายให้กับกรมสรรพากร เพื่อเพิ่มความสะดวกและไม่ต้องไปรอจ่ายที่เดียวตอนสิ้นปี หากมีส่วนที่จ่ายเกินไปก็สามารถยื่นขอคืนได้อีกด้วย

สำหรับข้อมูลใบหักภาษี ณ ที่จ่าย หรือ 50 ทวิคืออะไรที่เราได้แนะนำไปข้างต้นนั้น หวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับใครหลายคนรู้ถึงความสำคัญและประโยชน์ของมันยิ่งขึ้น เพราะฉะนั้นอย่ามองข้ามเอกสารดังกล่าวเด็ดขาด ทั้งนี้เพื่อผลประโยชน์ของคุณในวันที่ต้องยื่นขอคืนภาษีและกรณีอื่นๆ