แก้ปีชง ขจัดเคราะห์เสริมดวงชะตาเพื่อความเป็นสิริมงคล

คุณคงเคยได้ยินคนจีนหรือแม้แต่คนไทยเองก็พูดถึง “ปีชง” กันบ่อยๆ คือ ถ้าใครเกิดในปีนักษัตรที่เป็นปีชงก็ให้รีบไปทำพิธี “ แก้ปีชง ” ไม่เช่นนั้นอาจประสบปัญหาหลายอย่าง เช่น อาจเกิดอุบัติเหตุ เป็นโรคภัยไข้เจ็บร้ายแรง หน้าที่การย่ำแย่ การค้าขายซบเซา ฯลฯ การแก้ปีชงเป็นความเชื่อของคนจีนโบราณที่ได้รับการถ่ายทอดมายาวนานจากรุ่นสู่รุ่น และความเชื่อนี้ก็ถูกเผยแพร่เข้ามายังประเทศไทยนานมาแล้ว ดังนั้นไม่ว่าจะเป็นคนจีนหรือคนไทยจำนวนไม่น้อยมักนิยมไปแก้ปีชงกัน เพื่อเป็นการสะเดาะเคราะห์และเสริมดวงชะตาให้ดีขึ้น

แก้ปีชง

ปีชง มีความเป็นมาอย่างไร?

ตามความเชื่อทางโหราศาสตร์ของจีนได้กล่าวถึง “องค์เทพเจ้าไท้ส่วย” ไว้ว่าเป็นเทพเจ้าผู้คุ้มครองดวงชะตาของมนุษย์และมีอิทธิพลต่อวิถีชีวิตของผู้คนบนโลกใบนี้ คำว่า “ไท่ส่วย” ในภาษาจีนโบราณหมายถึง “ดาวพฤหัส” ซึ่งเป็นดาวแห่งโชคและเป็นประธานดาวศุภเคราะห์ ซึ่งส่งผลในด้านคุณธรรม ความดีงาม และการมีโชคลาภ ส่วนคำว่า “ชง” หมายถึง การปะทะ หรือขัดแย้ง หากปีนักษัตรใดปะทะหรือขัดแย้งกับองค์เทพเจ้าไท้ส่วย ก็จะส่งผลร้ายในปีนั้น จึงเป็นที่มาของคำว่า “ปีชง” นั่นเอง แต่ก็ไม่ใช่ว่าจะมีแต่ปีชงที่ส่งผลร้ายเท่านั้น ยังมีปีอื่นๆอีกที่ส่งผลไม่ดีเช่นกัน ทั้งหมดมีอยู่ 4 ปี คือ

1.ปีชง เป็นปีที่ชงโดยตรง จะได้รับผลเสียมากที่สุด

2.ปีคัก เป็นปีเดียวกับปีนักษัตรนั้นๆ

3.ปีเฮ้ง เป็นปีที่ได้รับผลกระทบเกี่ยวกับเคราะห์กรรม

4.ปีผั่ว เป็นปีที่ได้รับผลกระทบเกี่ยวกับสุขภาพ

หมายเหตุ ปีชงจะเป็นปีที่ได้รับผลกระทบมากที่สุด ส่วนปีคัก, ปีเฮ้ง และปีผั่ว จะได้รับผลกระทบน้อยกว่า ซึ่งมักเรียกว่า “ปีชงร่วม”

สำหรับปีชงในปีหน้า (ปี พ.ศ. 2560) จะมีดังนี้

•ปีชงตรงๆ คือ ปีเถาะ ซึ่งเป็นคนที่เกิดในปี พ.ศ. 2470, 2482, 2494, 2506, 2518, 2530, 2542 และ 2554

•ปีชงร่วม คือ ปีระกา, ปีมะเมีย และปีชวด ซึงเป็นคนที่เกิดในปี พ.ศ. 2461, 2464, 2467, 2473, 2476, 2479, 2485, 2488, 2491, 2497, 2500, 2503, 2509, 2512, 2515, 2521, 2524, 2527, 2533, 2536, 2539, 2545, 2548, 2551 และ 2557

วิธีแก้ปีชงในปี พ.ศ. 2560

สำหรับคนปีเถาะซึ่งเป็นปีชงตรงๆ อาจพบปัญหายุ่งยากในชีวิต คงต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ โดยเฉพาะในเรื่องสุขภาพ เรื่องอุบัติเหตุ รวมทั้งเรื่องหน้าที่การงาน และการลงทุนทำการค้าด้วย ทางที่ดีก็ไปแก้ปีชงไว้ก่อน เป็นการกันไว้ดีกว่าแก้ ซึ่งจะเชื่อหรือไม่ก็ขึ้นกับวิจารณญาณของแต่ละคน แต่ก็จะบอกวิธีแก้ปีชงเอาไว้

สำหรับการแก้ปีชงในปีหน้านี้ มีวิธีแก้ดังนี้

1.ให้ไปไหว้องค์เทพเจ้าไท้ส่วย เพื่อขอขมาลาโทษ และขอพรจากท่านให้ช่วยขจัดปัดเป่าเคราะห์กรรมต่างๆให้หมดไป ตามความเชื่อของคนจีนนอกจากจะช่วยบรรเทาเคราะห์กรรมได้แล้ว ยังเป็นการเสริมดวงชะตาให้ดียิ่งขึ้น โดยสามารถไปไหว้เทพเจ้าไท้ส่วยได้ที่วัดจีนทั่วไป แต่วัดจีนที่นิยมไปไหว้กันมากที่สุดเห็นจะเป็นวัดเล่งเน่ยยี่ หรือวัดมังกรกมลาวาส ที่วัดนี้จะมีคนแนะนำว่าจะต้องไหว้อย่างไร

2.ให้ทำบุญไถ่ชีวิตสัตว์ใหญ่ เช่น ไถ่ชีวิตโค กระบือ ฯลฯ หรือจะบริจาคโลหิตก็ได้ จะช่วยส่งเสริมดาวพฤหัส (องค์เทพเจ้าไท้ส่วย) ให้มีพลังมากขึ้น และด้วยบุญกุศลจากการไถ่ชีวิตสัตว์ จะช่วยให้พ้นจากเคราะห์กรรม และได้รับแต่สิ่งดีๆในชีวิต

3.ไปไหว้พระ 9 วัด จะช่วยเสริมความเป็นสิริมงคลให้ชีวิต ที่จริงการไหว้พระ 9 วัด เป็นความเชื่อแบบไทย แต่ก็สามารถผสมผสานกับการแก้ปีชงได้เป็นอย่างดี

ถึงแม้การแก้ปีชงจะเป็นความเชื่อของคนจีนหรือคนไทยบางกลุ่มเท่านั้น แต่การได้ไปไหว้พระ ไห้วเจ้า และร่วมทำบุญไถ่ชีวิตสัตว์ ก็เป็นสิ่งที่ดี เป็นการสร้างกุศล สร้างกรรมดีให้กับตัวเอง ทำให้จิตใจมีความผ่องใส และพร้อมที่จะต่อสู้ชีวิตต่อไปอย่างเต็มที่ ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีในปีชงปีหน้านี้นะครับ

ข้อมูลแก้ปีชงอื่นๆ
ปีชง ความหมายและความเชื่อ : astro.meemodel.com