ไขปริศนา ทักษะการเป็นผู้นำ เราสามารถฝึกได้ในชีวิตจริงหรือไม่

ทักษะการเป็นผู้นำ เป็นทักษะหนึ่งที่มีความจำเป็นต่อการทำงานและต่อการพัฒนาตนเองให้มีศักยภาพไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุด แต่หลายครั้งที่เราพบว่าคนเก่งๆ ที่มีความรู้ความสามารถอาจจะขาดทักษะในด้านนี้ไปอย่างน่าเสียดาย หลายคนที่ปิดประตูบอกว่าตัวเองไม่สามารถทำได้หรือไม่สามารถฝึกทักษะการเป็นผู้นำได้ แต่ความจริงแล้ว “ไม่เป็นความจริง” เพราะไม่ว่าใครก็สามารถเป็นผู้นำที่ดีได้ หากตั้งใจฝึกฝน

ทักษะการเป็นผู้นำ

วันนี้เราจะมาดูวิธีง่ายๆ ในการฝึกทักษะการเป็นผู้นำในชีวิตประจำวัน ซึ่งจะช่วยเปลี่ยนวิธีการคิดของคุณไปตลอดกาล

ผู้นำไม่จำเป็นต้องเป็นหัวหน้างาน

พนักงานระดับปฏิบัติการ หรือว่าเด็กจบใหม่ก็สามารถมีทักษะการเป็นผู้นำได้ เพียงแต่บางครั้งยังขาดประสบการณ์เท่านั้น ดังนั้น เราไม่จำเป็นต้องหยุดหรือทำตัวเป็นผู้ตามที่ดี เพราะคิดว่าเราเป็นเพียงแค่ลูกค้า แต่เราควรจะฝึกให้ตัวเรารู้จักคิดและตัดสินใจในงานต่างๆ ที่เป็นความรับผิดชอบของเราด้วยความมั่นใจ

หยุดคำพูดที่แสดงความไม่มั่นใจหรือคาดคะเน

หลายคนติดคำพูดที่แสดงถึงความไม่มั่นใจหรือคาดคะเน ทั้งๆ ที่เป็นข้อความที่เรารู้คำตอบอยู่แล้ว ตัวอย่างเช่น มีคนถามว่า “ลูกค้า A จะเข้ามาประชุมเวลาเท่าไร” หลายคนชอบตอบว่า “น่าจะบ่าย 3 นะครับ” ทั้งๆ ที่นัดกันไว้อย่างแน่นอนแล้ว ลองเปลี่ยนคำตอบให้ดูมั่นใจยิ่งขึ้นอย่างเช่น “บ่าย 3 ครับ” หรือ “นัดไว้บ่าย 3 ครับ”

หลายคนอาจจะคิดว่านี่เป็นเพียงแค่คำพูดเท่านั้น แต่เชื่อหรือไม่ว่า บางครั้งภาษาและการพูดกลับเป็นตัวกำหนดบุคลิกภาพของเราได้เช่นเดียวกัน

เติบโตและงอกงามจากคำวิจารณ์

อย่าเอาคำพูดว่ากล่าวและคำวิจารณ์ไม่ว่าจะเบาหรือจะแรงมาเป็นตัวบั่นทอนกำลังใจและความตั้งใจจริงของเรา จนทำให้เราหมดความมั่นใจที่จะทำงาน หรือสร้างทักษะการเป็นผู้นำ แต่จงนำคำวิจารณ์นั้นมาคิด วิเคราะห์ และแยกแยะ ตัวอารมณ์ออกจากเหตุและผล และพิจารณาสิ่งที่คนอื่นวิจารณ์ว่าเป็นความจริงหรือไม่ และเราจะสามารถปิดช่องโหว่หรือพัฒนางานของเราได้อย่างไร และเรามีข้อผิดพลาดตรงไหน

จงให้คำวิจารณ์และต่อว่าต่อขานนั้นเป็นดินให้เราได้เติบโตอย่างงดงามในทุกทักษะ ทั้งการเป็นผู้นำและทักษะอื่นๆ

เราทำได้

ทักษะการเป็นผู้นำนั้นเริ่มต้นจากความเชื่อมั่นในตัวเอง และเชื่อว่าเราสามารถทำได้ และเราจะทำให้ดีที่สุด ดังนั้น ไม่ว่าจะเป็นเรื่องงาน เรื่องส่วนตัว หรือเรื่องเล็กๆ น้อยๆ ก็ตาม ให้เราเชื่อมั่นว่าเราทำได้ และแม้ว่ามีปัญหาและอุปสรรค เราก็สามารถฝ่าฟันไปได้อย่างงดงาม ซึ่งการฝึกให้ตัวเรารู้จักแก้ปัญหาต่างๆ จะช่วยให้ทักษะการเป็นผู้นำของเราพุ่งสูงขึ้น

ทักษะการเป็นผู้นำสามารถสร้างขึ้นได้ หากว่าเรามีความมุ่งมั่นและตั้งใจ บางคนอาจจะเร็ว บางคนอาจจะช้า แต่ถ้าเราพยายามเราจะสามารถทำได้อย่างยอดเยี่ยมในสักวัน