การตรวจสุขภาพประจำปี เช็คสภาพร่างกาย รู้ทันโรคภัยไข้เจ็บ

คนส่วนใหญ่มักคิดว่าดูแลตัวเองดีแล้ว แข็งแรง ไม่มีโรคภัยอะไร แต่คุณทราบได้อย่างไรว่าร่างกายของเราปลอดโรคจริงๆ หากไม่ได้รับ การตรวจสุขภาพประจำปี จากแพทย์โดยตรง บางท่านอาจจะคิดว่ามีอาการแสดงหรือมีความผิดปกติก่อนค่อยมาพบแพทย์ ถ้าหากรอให้เกิดโรคก็มักจะสายเกินไปที่จะรักษาให้หายขาดได้นะคะ การส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคสามารถทำได้ด้วยการตรวจสุขภาพคะ

การตรวจสุขภาพประจำปี

การตรวจสุขภาพนั้นเริ่มทำตั้งแต่แรกเกิด จะพบว่าหลังจากคลอดแล้วคุณหมอจะนัดให้พาเด็กมาตรวจสุขภาพอยู่เป็นประจำ แต่สำหรับผู้ใหญ่มักจะเริ่มตรวจสุขภาพเมื่ออายุ 35 ปีขึ้นไป แต่หากคุณมีโรคประจำตัวหรือครอบครัวมีประวัติเป็นโรคใดโรคหนึ่งอาจจะต้องเข้ารับการตรวจสุขภาพตั้งแต่อายุน้อยๆ  ส่วนเรื่องของความถี่ในการตรวจสุขภาพนั้นขึ้นอยู่กับสิ่งที่ตรวจพบหากมีอัตราการเสี่ยงอของโรคสูงหมอก็จะนัดตรวจบ่อย หากร่างกายไม่มีอะไรผิดปกติก็มาตรวจสุขภาพโดยรวมปีละ 1 ครังก็เพียงพอคะ

การตรวจสุขภาพประจำปี

การตรวจสุขภาพประจำปี คือ การมาตรวจประเมินสุขภาพโดยผู้ที่มารับการตรวจอาจยังไม่มีอาการผิดปกติแสดงออกมาหรือยังอยู่ในภาวะร่างกายปกติ เป็นการตรวจทุกๆปี ปีละ 1 ครั้ง ในการตรวจจะมีการซักประวัติส่วนตัว ประวัติทางการแพทย์โดยละเอียด การตรวจทางห้องปฏิบัติการ การให้วัคซีน และการให้คำปรึกษาสุขภาพที่สอดคล้องกับผลหรือสภาวะของผู้ที่เข้ารับการตรวจร่างกายแต่ละรายๆไป

การตรวจสุขภาพในปัจจุบันทางโรงพยาบาลมักจะจัดเป็นโปรแกรมไว้ให้โดยระบุตามช่วงอายุ ซึ่งบางรายการก็ไม่เหมาะสมหรือไม่มีความจำเป็น ทำให้สิ้นเปลืองและเสียเวลาโดยใช่เหตุ เราสามารถแบ่งกลุ่มผู้ที่เข้ารับการตรวจสุขภาพได้ 2 กลุ่ม คือ กลุ่มไม่มีปัจจัยเสี่ยง/ไม่มีโรค และกลุ่มที่มีปัจจัยเสี่ยงต่อโรค

สำหรับผู้ที่ไม่มีโรค ไม่มีปัญหาสุขภาพใดๆ การตรวจสุขภาพก็จะตรวจประเมินเฉพาะโรคที่พบได้บ่อยและป้องกันได้  รายการตรวจสุขภาพตามคำแนะนำของราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย ได้แก่ การวัดความดัน การชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูงการตรวจสายตา การตรวจการได้ยิน การตรวจปัสสาวะ อุจจาระ ระดับน้ำตาลในเลือด ไขมันในเลือด ความเข้มข้นของเลือด การตรวจเต้านมสตรี เชื้อเอชไอวี มะเร็งปากมดลูก และการให้ภูมิคุ้มกันโรคบาดทะยักและคอตีบจะเป็นการฉีดทุก 10 ปี  แต่ส่วนผู้ที่มีปัจจัยเสี่ยงมีความจำเป็นต้องตรวจประเมินปัจจัยเสี่ยงเพิ่มเติม เช่น หากมีปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจ ก็ต้องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ เป็นต้น

การเตรียมตัวเพื่อมาตรวจสุขภาพ

การเตรียมตัวเพื่อมาตรวจสุขภาพก่อนอื่นเราต้องทราบว่าเราจะตรวจอะไรบ้าง หากต้องการตรวจเลือดเพื่อดูโรคเบาหวานก็ควรงดน้ำและอาหารอย่างน้อย 6 ชั่วโมง แต่หากต้องการตรวจเลือดเพื่อดูไขมันในเลือด จำเป็นต้องงดนานขึ้นเป็น 12 ชั่วโมง และควรมาโรงพยาบาลแต่เช้าเพื่อเจาะเลือดเมื่อเรียบร้อยแล้วจะได้ไปรับประทานอาหารทันที  ควรพักผ่อนให้เพียงพอ ไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกฮอร์ในคืนก่อนตรวจสุขภาพเพราะอาจทำให้ค่าความดันโลหิตสูงกว่าที่เป็นจริง สำหรับสุภาพสตรีก็ไม่ควรมาตรวจสุขภาพในขณะมีประจำเดือนเพราะอาจมีเลือดปนมากับปัสสาวะได้ หากต้องการตรวจภายในควรตรวจก่อนหรือหลังจากมีประจำเดือนอย่างน้อย 7 วัน และหากอยู่ในช่วงตั้งครรภ์ไม่ควรทำการเอกซเรย์นะคะ

การตรวจสุขภาพประจำปี นั้นทำให้เราทราบว่าร่างกายของเรายังแข็งแรงหรือเจ็บป่วยมีโรคมาเยือนเสียแล้ว หากพบว่าเป็นโรคก็อย่าวิตกกังวลเกินเหตุคะ การพบความผิดปกติตั้งแต่ระยะเริ่มแรกเป็นสิ่งที่ดีสำหรับตนเองเพราะสามารถรักษาให้หายได้ง่ายดีกว่าปล่อยให้ลุกลามจนเกินจะเยียวยาได้   และหากผลการตวรจร่างกายเป็นปกติก็ไม่ได้หมายความว่าจะไม่ต้องดูแลสุขภาพตนเองต่อไป ร่างกายของเราหมั่นดูแลเอาใจใส่จะได้มีร่างกายที่แข็งแรงอยู่กับเราไปนานๆคะ

ข้อมูลอ้างอิง

การตรวจสุขภาพด้วยตนเอง: siamhealth.net
การตรวจสุขภาพประจำปี ตอนที่1  : si.mahidol.ac.th