ประกันสุขภาพ ประกันความเสี่ยงได้จริงหรือ ครอบคลุมอะไรบ้าง

เรื่องโรคภัยไข้เจ็บเป็นเรื่องที่ไม่สามารถคาดเดากันได้ล่วงหน้า และทุกคนก็คงหนีไม่พ้น เมื่อเวลานั้นมาถึงก็มักจะสร้างภาระความเดือดร้อนให้กับคนครอบครัวไม่มากก็น้อย แต่คุณก็สามารถลดความภาระค่าใช้จ่ายและสร้างความอุ่นใจให้กับคนในครอบครัวได้ ด้วยการทำ ประกันสุขภาพ เอาไว้ หากคุณเจ็บป่วยหรือเป็นอะไรไป ก็ไม่เดือดร้อนในเรื่องการเงินมากนัก เพราะทุกวันนี้ค่ารักษาพยาบาลก็แพงขึ้นเรื่อยๆ บางโรคอาจมีค่าใช้จ่ายถึงหลักแสนหลักล้านเลยทีเดียว การทำประกันสุขภาพจึงเป็นทางเลือกที่ดีทางหนึ่งที่ควรพิจารณาไว้แต่เนิ่นๆ

ประกันสุขภาพ

ประโยชน์ของการประกันสุขภาพ

โดยหลักๆของการทำประกันสุขภาพ ก็เป็นการกระจายความเสี่ยงและลดภาระความเดือดร้อนทางการเงิน อันอาจเกิดขึ้นจากการเจ็บป่วย หรือเสียชีวิตจากโรคภัยไข้เจ็บ ซึ่งพอสรุปเป็นข้อๆได้ดังนี้

1. สร้างความอุ่นใจให้กับคุณและคนในครอบครัว
หากคุณเกิดเจ็บป่วยขึ้นมา ก็สามารถเข้าทำการรักษาในโรงพยาบาลที่กำหนดไว้ได้ทันที โดยที่คุณไม่ต้องกังวลกับเรื่องค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล นอกจากได้รับการรักษาแล้ว ยังได้รับคำปรึกษาและการดูแลจากทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเป็นอย่างดีอีกด้วย

2. ลดภาระความเดือดทางการเงิน
แน่นอนอยู่แล้วว่าเมื่อคุณเจ็บป่วย ยังไงก็ต้องใช้เงินในการรักษา ซึ่งจะใช้เงินมากหรือน้อยก็ขึ้นอยู่กับความหนักเบาของโรคภัยไข้เจ็บที่เป็น หากทำประกันสุขภาพเอาไว้ ทางบริษัทประกันก็จะเข้ามาดูแลเรื่องค่ารักษาพยาบาลแทนคุณ ซึ่งช่วยลดภาระทางการเงินของคุณและคนในครอบครัว

3. ป้องกันความเจ็บป่วยที่รุนแรงมากขึ้น
มีหลายคนที่คิดว่าตัวเองเจ็บป่วยเล็กๆน้อยๆแล้วไม่ไปตรวจรักษา เพราะกลัวเสียค่าใช้จ่ายสูง แต่การนิ่งเฉยไม่ยอมรักษาหรือเลือกซื้อยามาทานเอง บางครั้งก็เป็นการรักษาที่ไม่ถูกต้อง และอาจนำไปสู่การเจ็บป่วยที่รุนแรงมากขึ้นได้ ถ้าทำประกันสุขภาพเอาไว้ก็ไม่ต้องกังวลกับค่าใช้จ่ายเหล่านี้ และยังช่วยป้องกันหรือยับยั้งความรุนแรงของโรคบางชนิดได้

4. มีผู้ให้คำปรึกษาด้านสุขภาพ
บริษัทประกันก็ไม่อยากให้คุณเจ็บป่วยเหมือนกัน จึงมีทีมแพทย์และพยาบาลที่คอยให้คำแนะนำและคำปรึกษาเรื่องสุขภาพ ตลอดจนให้ข้อมูลความรู้ต่างๆเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพไว้คอยบริการ

ประเภทของการทำประกันสุขภาพ

การทำประกันสุขภาพจะแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้

1.การประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ แบบรายบุคคล

2.การประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ แบบรวมกลุ่ม

และการทำประกันสุขภาพ จะมีการแบ่งตามลักษณะของการคุ้มครองเป็น 7 กลุ่มด้วยกัน คือ

1.กรณีที่ต้องนอนรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล ไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมง ซึ่งจะเกิดจากการเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุก็ตาม ทางบริษัทประกันจะจ่ายค่าชดเชย เช่น ค่ายา ค่านอนโรงพยาบาล ค่าอาหาร และค่าบริการทั่วไป ฯลฯ

2.กรณีที่ต้องได้รับการผ่าตัด บริษัทประกันจะจ่ายค่ารักษาจากการผ่าตัด รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น การเข้าปรึกษาแพทย์ ฯลฯ

3.กรณีที่ต้องเข้ารับการรักษาฟัน บริษัทประกันจะจ่ายค่าชดเชย ในส่วนของค่ารักษาฟัน และค่าบริการทางทันตแพทย์ด้วย

4.กรณีการคลอดบุตร บริษัทประกันจะจ่ายค่าชดเชย กรณีที่ต้องนอนรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลเพื่อรอการคลอด

5.กรณีที่เข้ารับการรักษาที่ไม่ใช่โรงพยาบาล เช่น สถานพยาบาลขนาดเล็ก หรือคลินิก ฯลฯ บริษัทประกันจะจ่ายค่ารักษาพยาบาล รวมถึงค่าบริการทางการแพทย์ด้วย

6.กรณีที่จำเป็นต้องได้รับการดูแลจากแพทย์ บริษัทประกันจะจ่ายค่าชดเชย หรือค่าบริการทางการแพทย์ให้

7.กรณีที่จำเป็นต้องได้รับการดูแลจากพยาบาลพิเศษ ไม่ว่าจะดูแลกันในโรงพยาบาลหรือที่บ้าน บริษัทประกันจะจ่ายชดเชยค่าบริการและค่ารักษาพยาบาลให้

การคิดเบี้ยประกันสุขภาพ

การคิดเบี้ยประกันสุขภาพ จะขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆดังนี้

• เรื่องอายุ ด้วยวัยที่แตกต่างกันของผู้ทำประกันสุขภาพในแต่ละคน ทำให้มีการคิดเบี้ยประกันที่ไม่เท่ากัน คนสูงอายุย่อมมีโอกาสเกิดโรคภัยไข้เจ็บได้ง่ายกว่าคนที่มีอายุน้อย และถ้าเกิดเจ็บป่วยขึ้นมาก็จะมีผลกระทบที่รุนแรงกว่า และใช้เวลาในการรักษาตัวนานกว่า

• เรื่องเพศ ในปัจจุบันอัตราความเสี่ยงภัยของผู้หญิงกับผู้ชายไม่ได้แตกต่างกันมากนัก แต่ความแข็งแรงทางร่างกายของผู้ชายจะมีมากกว่า หากเกิดเจ็บป่วยขึ้นมาผู้หญิงจะใช้เวลาในการรักษาและฟื้นตัวนานกว่าผู้ชาย

• ประวัติสุขภาพ คนที่มีประวัติสุขภาพไม่ดีมาก่อน มีโอกาสที่จะเจ็บป่วยรุนแรงได้มากกว่าคนที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง หรือคนที่มีความผิดปกติบางอย่างทางร่างกายหรือจิตใจ เช่น โรคลมบ้าหมู โรคประสาทหลอน โรคซึมเศร้า ฯลฯ ก็มีโอกาสที่จะเสี่ยงภัยมากกว่าคนปกติ

• เรื่องอาชีพ ในแต่ละอาชีพก็มีแนวโน้มที่จะเจ็บป่วยหรือเสี่ยงภัยที่ไม่เท่ากัน จึงนำเอาเรื่องอาชีพมาเป็นตัวแปรในการคิดเบี้ยประกันด้วย

• การดำเนินชีวิตในแต่ละวัน พฤติกรรมที่ทำอยู่เป็นประจำอาจส่งผลต่อสุขภาพ หรือการเกิดอุบัติเหตุของแต่ละบุคคลได้ เช่น การดื่มแอลกอฮอล์เป็นประจำ หรือชอบเล่นกีฬาที่เสี่ยงอันตราย ฯลฯ

ประกันสุขภาพ เป็นประกันที่คนส่วนใหญ่ให้ความสนใจและทำกันมาก เพราะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลและเป็นหลักประกันที่สร้างความอบอุ่นใจให้กับตัวเองและคนในครอบครัว ถือเป็นการลงทุนในระยะยาวที่คุ้มค่า แล้ววันนี้คุณได้ทำประกันสุขภาพหรือยัง…